Turystyka

  • Turystyka kulinarna
    Posted in: Dom pielgrzyma Częstochowa, Turystyka

    Turystyka kulinarna jest moim zdaniem jednym z najciekawszych rodzajów turystyki. Także w Polsce, cieszy się nieprzerwanie wzrastającą popularnością. „Przez żołądek do serca” – mówi znane porzekadło. Jedzenie jest jednak również

  • Szlakiem Orlich Gniazd
    Posted in: Dom pielgrzyma Częstochowa, Turystyka

    Kazimierz III Wielki, ostatni król z dynastii Piastów, który nakazał wybudować wielu zamków i warowni, chroniących ówczesne granice Polski. Wybudowane na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, miały służyć obronie Krakowa, który rozkwitł za

Nowe artykuły: